Ladinia

 

La revista "Ladinia – Revista scientifica dl Istitut Ladin Micurá de Rü" contegn enrescides sun l lingaz y d'autri argomenc che reverda les valedes ladines y ala vegn deda fora n iade al ann dal Istitut Ladin "Micurá de Rü".

La revista contegn deplù articui scric da esperc de retoromanistica che se dà ju con la storia dl lingaz, la etimologia, la soziolinguistica, la linguistica, la lessicologia, la dialetologia, la musiga, l'ert y la leteratura.

Laprò rùvel rezenjions de publicazions che à da nen fé con l raion ladin y rezenjions de articui publichés te d'autres revistes o foliec.

L fin dla revista é chel de dé impulsc y de stimolé i studes dl lingaz y dla cultura ladina ence ti ambienc universitars talians y foresc', per ti fé giaté a nost lingaz de mendranza l dret prestige che é na garanzia emplù per na continuité tl davegnì dl lingaz enstes.

ladinia header web